Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
Masterutbildningar
Fort- och vidareutbildningar
KompetensCentrum (KC)
Kvalificerade yrkesutbildningar
SRY Yrkesbevis
SRY utbildningar
Arbetsmarknadsutbildning
Datakurser
Arbetsledarutbildning
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här
Utbildningar
Kvalificerade yrkesutbildningar (KY)

Som kunskapsföretag inom ekonomisk information, utbildning och forskning har vi i nära samarbete med näringslivet och på uppdrag av flera kommuner har vi under de senaste åren utvecklat, etablerat och haft yttersta ansvaret för genomförandet av nedanstående kvalificerade yrkesutbildningar (KY).

• Service Manager, 80 poäng.
• Export och internationell affärsutveckling, 80 poäng.
• IT-Manager, 80 poäng.
• Europamanager, 100 poäng.
• Programmering och systemutveckling, 80 poäng.
• Internationell handel - Export och Import, 80 poäng.
Dessa utbildningar har väl motsvarat arbetsmarknadens behov, vilket styrkts av att de som genomgått någon av utbildningarna nästan undantagslöst erhållit anställning direkt efter avslutade studier.

Vi förbereder nu med kursstart hösten 2006, att etablera och operativt genomföra KY-utbildningar inom områden där det i dag och inför framtiden bedöms råda brist på kvalificerad yrkesarbetskraft. Detta utvecklingsarbete pågår i samarbete med representanter för olika branscher inom näringslivet.
Under hösten kommer vi att offentliggöra kursernas innehåll samtidigt som vi lämnar möjlighet att sända in anmälan till kurserna.

Eftersom KY-utbildningar finansieras med statsbidrag kan därmed rätt till studiemedel erhållas. Vid kontakt med oss presenteras studieförutsättningarna närmare.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies