Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
Masterutbildningar
Fort- och vidareutbildningar
KompetensCentrum (KC)
Kvalificerade yrkesutbildningar
SRY Yrkesbevis
SRY utbildningar
Arbetsmarknadsutbildning
Datakurser
Arbetsledarutbildning
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här
Utbildningar
Fort- och vidareutbildningar

Våra fort- och vidareutbildningskurser lämpar sig för dig som är verksam inom plast- och kemibranschen. De genomförs med hjälp av distansundervisning. Studieuppläggen kan variera men gemensamt för alla är att flertalet av föreläsningarna förläggs till Stockholm och vid några tillfällen till Jönköping.

Vidareutbildningskurser
För att kunna öppna kursplanen och anmälningsblanketten måste du ha Adobe Reader, som du hämtar gratis på www.adobe.com.

Polymerteknologi 3x5 poäng = 15 poäng.
Utvecklingen av nya meterial och bearbetningsmetoder sker sällan i Sverige. En av anledningarna kan vara att vi polymert sett är ett litet land, en annan kan vara att vi under de senaste 20 åren har utbildat för få studenter inom polymerteknologi.
Nu finns en beprövad fort- och vidareutbildning för att överbrygga det internationella kompetensgapet.

Se kursplanen, Polymerteknologi

Polymera material i tunna filmer (ytbehandling), 5 poäng.
Nästan alla varor och produkter som tillverkas kräver någon form av ytbehandling, t.ex. lackering för att erhålla erfoderligt skydd mot korrision, ge önskad kulör eller limning för att sammanfoga två olika ytor. Så gott som alla former av ytbehandling blir komplexa system där faktorer som adhesion, reologi och uthärdning blir avgörande för ytbehandlingens prestanda.

Se kursplanen, Polymera material

Gummiteknologi, 2x5 poäng = 10 poäng
Kursen är lämplig för dig som arbetar inom gummibranschen men även för dig som använder produkter tillverkade av gummimaterial. Kursen syftar till att dels ge grundläggande kunskaper om gummimaterialets framställning och egenskaper, dels till att introducera nya tekniker och metoder som snabbt vinner mark inom gummibranschen. En del av kursen kommer översiktligt att behandla nya tillämpningar av gummimaterial. Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper om gummimaterialets framställning och egenskaper och förstå sambanden mellan process, struktur och egenskaper.

Se kursplanen, Gummiteknologi 1+2

Materialdesign med härdplaster och kompositer, 5 poäng.
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om härdplaster och kompositmaterial. Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper i framställningen av härdplaster kompositmaterial och förstå sambanden mellan process, struktur och egenskaper. Dessutom skall deltagaren ha insikter i kreativ materialdesign och materialval med härdplastsystem och kompositer.

  Se kursplanen, Materialdesign

Förpackningsmaterial med fokus på plaster, 5 poäng.
Förpackningsbranschen är den absolut största användaren av plast. I Storbritannien förbrukar branschen mer än 50% av tillgänglig plast.
Kursen vänder sig till både materialtillverkare, konverterare och användare av förpackningar. De som önskar få en bättre helhetsbild över sambandet mellan förpackningsmaterialets kemi/struktur, egenskaper och användningsområden. Kursen ger en översikt över dagens förpackningsmaterial med fokus på plaster. Fördjupningsstudier kommer att ske inom områdena barriäregenskaper, mekaniska egenskaper och adhesionsproblematik.

Se kursplanen, Polymera förpackningsmaterial

Behörighet
För att erhålla poäng och utbildningsbevis krävs att deltagarna uppfyller allmänna och särskilda behörighetsvillkor för högskoleutbildning samt genomgår kurskontroll med godkänt resultat. De som inte uppfyller villkoren för högskolepoäng men godkänts vid kurskontrollen erhåller kursbevis om att de har deltagit i utbildningen.

Anmälan
Anmälan till fort- och vidareutbildningskurserna sker på nedan bifogade anmälningsblankett.

Anvisning:
• Om möjligt fyll i din anmälan direkt på skärmen.
• Skriv sedan ut den och skicka till nedanstående adress.

Anmälningsblankett till fort- och vidareutbildningskurser

Anmälan sändes till:
Göthe Anderson
Nyhamnsgatan 8
263 32 Höganäs
gothe.anderson@kommunutveckling.seDokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies