Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
Masterutbildningar
Fort- och vidareutbildningar
KompetensCentrum (KC)
Kvalificerade yrkesutbildningar
SRY Yrkesbevis
SRY utbildningar
Arbetsmarknadsutbildning
Datakurser
Arbetsledarutbildning
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här
Utbildningar
Forskning, utveckling och utbildning

Kommunutveckling i Sverige AB, som är ett kunskapsföretag inom ekonomisk information, utbildning och forskning, samordnar och bedriver utbildningar i samarbete med internationella och svenska universitet, högskolor och näringsliv inom många områden och under olika former. Med detta når vi olika nyckelgrupper som har möjlighet att påverka närings- och arbetslivets utveckling och kan föra kunskap vidare för praktisk tillämpning.

Masterutbildningar
Du som har någon form av akademisk utbildning har försäkrat dig om en anställning med goda framtidsutsikter. Vill du dessutom förbereda dig på att leda utvecklings- och förändringsprosesser i framgångsrika företag, bör du bygga på din akademiska utbildning med en masterutbildning.
Läs mer under Masterutbildningar

Fort- och vidareutbildningar
- för dig som vill utveckla din kompetens
Kurserna riktar sig främst till dig som är professionellt yrkesverksam inom ramen för den enskilda kursen, t.ex. inom produktionen eller inom en säljarstab.
Läs mer under Fort- och vidareutbildningar

Vidareutbildning måste sättas i centrum
Livslängden på kunskap minskar succesivt. Därför är det viktigt att följa med i utvecklingen och fylla på med kunskap i samma takt.

KompetensCentrum (KC)
Kompetenscentrum utvecklar och fördjupar samarbetet mellan industrin och universitet/högskolor med syfte att stärka kompetensen och konkurrenskraften.
Läs mer under KompetensCentrum

Kvalificerade yrkesutbildningar
En kvalificerad yrkesutbildning kännetecknas som en näringslivsnära utbildning där en stor del av utbildningen sker på olika företag, lärande i arbete (LIA).
Detta ger en mycket bra förankring i arbetslivet och stora möjligheter till anställning.
Läs mer under Kvalificerade yrkesutbildningar

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsförmedlingen är en av våra uppdragsgivare.

För Länsarbetsnämnden bedriver vi nu yrkesinriktad utbildning för prioriterade grupper av människor i olika åldrar.

Utbildningen baseras på vår grundliga marknadsundersökning om behov och olika branschers intresse att medverka för att få ett arbetskraftsbehov tillgodosett tillsammans med samhällets målsättning för att lösa enskilda människors önskan att få en yrkesutbildning och ett arbete.

Med utbildning och kompetens ökar människors välbefinnande och samhällets tillväxt. Vi är stolta att få kunna medverka till detta..
Läs mer under ArbetsmarknadsutbildningDokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies