Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
Mångfald
Historia
Organisationsschema
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här

Om oss

Vår framgång som kunskapsföretag bygger på djupt engagemang och kreativitet, vilket bidrar till att skapa stora bestående värden för våra uppdragsgivare.

Vi bedriver verksamhet med att genomföra uppdrag om kvalificerade tjänster åt såväl departement, kommuner och andra offentliga organ som näringslivet globalt, enskilda företag som hela branschorganisationer. Exempelvis erbjuder vi sakkunnig hjälp och handledning bl.a. vid starta eget företag eller att utöka redan befintlig verksamhet. Detsamma gäller vid utlandsetableringar.

Verksamheten bedrivs i mycket nära samarbete med internationella och nationella universitet och högskolor samt med kommuner, myndigheter och företag i andra länder.

För enskilda företag och hela industribranscher utvecklar och genomför vi, i nära samarbete med de främsta tekniska högskolorna, mycket högkvalificerade och företagsanpassade fort- och vidareutbildningar inom bl.a. plast, gummi, polymerteknologi och kemiteknik.

Med vår globala verksamhet följer det övergripande ansvaret att även etablera och utveckla ett särskilt centrum för varaktig, bred och högkvalificerad kompetensutveckling med forskning och utveckling. Ett uppdrag som vi är operativt ansvariga för att genomföra.

Vill man hålla nära kontakt med den internationella marknaden erbjuder vi, i nära samarbete med Europas främsta universitet, intressanta och meriterande masterutbildningar i Sverige. Examination sker vid något av de utländska universiteten.

På uppdrag genomför vi högkvalificerade utredningar om t.ex. en organisations struktur och förändringsbehov eller vad som kan främja den näringspolitiska utvecklingen i en region. Det kan också gälla att bedriva intressebevakning på högsta internationella eller nationella nivå, t.ex. på EU-, riksdags- och regeringsnivå.

Genom vårt sällsynt breda kontaktnät erfarenhet och kompetens erbjuder vi också hjälp vid kvalificerad chefsrekrytering.

Flera av företagets anställda jurister har mycket lång nationell och internationell erfarenhet av affärs-, finans- och skattejuridik.

Eftersom framgången för vårt företag bygger på våra mycket språkkunniga, kreativa och högt kvalificerade anställda, så kan vi helt anpassa arbetsinsatserna efter våra uppdragsgivares speciella behov och önskemål. Företagets viktigaste tillgång är våra medarbetares kunskap.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies