Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här

Näringslivsutveckling

Vårt företag och dess medarbetare har mycket lång erfarenhet av arbete och uppdrag inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vi har under flera år på uppdrag av såväl kommuner som företag arbetat med näringslivs- och företagsutveckling. Varje region, kommun eller företag har ofta dolda kvaliteter som kan bidra till nytändning av utvecklingen. Våra uppdrag är ofta betingade av att en region, kommun eller ett företag har stagnerat i utvecklingen, vilket inte sällan leder till tillbakagång genom en negativ nedåtgående spiral.

Det är ofta då vi kommer in för att medverka till att vända utvecklingen. Det gör vi genom att utföra en grundlig analys och genomgång av förutsättningarna. Därefter utarbetar vi förslag till olika handlingsplaner, vilka vi också som regel är delaktiga i att genomföra som projektledare.

Föreligger det t.ex. problem med sysselsättningsutvecklingen i en region/kommun eller gäller det ett företag som står inför en nödvändig omorganisation som följd av försämrad vinstutveckling eller sviktande marknadsandelar då kan ni med förtroende vända er till oss.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies