Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här

Funderar du på att starta eget

Gör rätt från början, undvik onödiga misstag !
Att starta, driva och utveckla företag är ett sätt att tänka och leva. Våra främsta verktyg i arbetet är kunskap som vi kan erbjuda Dig som tänker starta eget. Kunskap om de utmaningar och fallgropar som finns på vägen, men även om de fördelar och goda lösningar som finns att tillgå. Till oss kan Du vända Dig med obesvarade frågor, oavsett om det är före eller efter att Du startat eget företag.

Kurser
På direkta uppdrag och i samverkan med andra myndigheter och organisationer kan vi arrangera kurser i att starta eget och hur man driver och utvecklar sitt företag.

Individuell rådgivning
Behöver Du diskutera Din idé med någon är Du välkommen till våra mycket kvalificerade rådgivare. Du ges möjlighet att träffa specialister inom de flesta områden och här finns även rådgivare på lika språk. Syftet är att Du skall få en klar bild av hur Du skall gå vidare.

Förutom allmänrådgivare finns oftast rådgivare inom följande område på plats:
• Juridik
• Ekonomi
• Skatter
• Försäkring

Våra rådgivare är engagerade entreprenörer med egen praktisk erfarenhet av företagandet och med tillgång till ett brett kontaktnät som Du kan få del av.

Bedömning av affärsidén
Våra rådgivare kan hjälpa Dig att analysera affärsidén och gör en genomgång av hela affärsidén samt kartlägger vad som ytterligare behövs för start. Våra rådgivare kan hjälpa Dig ta fram en personlig handlingsplan för att färdigställa en egen affärsplan som kan attrahera finansiärer och som blir ett styrinstrument i den fortsatta processen. Därmed kan vi hjälpa Dig som kund att få de rätta förutsättningarna inför företagsstarten.

Finansieringsservice
Behöver ni hjälp och rådgivning i finansiella ärenden, t.ex. vid nyetablering av företag, utbyggnad eller andra större investeringar, kan vi ombesörja de kontakter som erfordras med banker eller andra finansieringsinstitut. Eftersom vår personal har lång nationell och internationell erfarenhet av finansmarknaden kan vi erbjuda sakkunnig rådgivning och hjälp. Skall du starta eget medför det både en uppstartskostnad och en rörelsekostnad. Om det inte finns tillräckligt med säkerhet lånar bankerna i allmänhet inte ut till nystartade företag. Våra medarbetare kan ge vägledning och råd för att kunna gå vidare.

Vägledning
Vår personal har mångårig erfarenhet av arbete i och samarbete med kommuner och andra myndigheter. Därför kan vi och våra jurister erbjuda hjälp med navigeringen genom gällande lagstiftning och lokal regelverk för företagare och enskilda.

Ofta upplevs kontakter med kommuner eller andra myndigheter som krångliga och tidsödande och i många fall berör ett ärende flera olika myndigheter.

Vi kan ombesörja och samordna kontakter med ansvariga tjänstemän när det t.ex gäller nyetablering av företag, utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser, plan- och markärenden, bygglov eller tillståndsfrågor i allmänhet.

Vi arrangerar möten med ansvariga tjänstemän vid ett och samma tillfälle för presentation av ert ärende och för att Du skall få möjlighet att argumentera för Din sak.

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post. Kontaktuppgifter hittar du här.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies