Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här

Chefsrekrytering

Att få många sökande till befattningar är inga problem – att finna rätt person är svårare.
Våra medarbetare har mycket lång erfarenhet av rekrytering och ledarskap från såväl kommuner som från näringsliv. Att rekrytera rätt chef är en av ett företags mest lönsamma investeringar eftersom det kan bli dyrbart att anställa fel person.

En bekväm och säker metod
De flesta arbetssökande har inte så stor erfarenhet av det samtidigt som de flesta personalrekryterare inte har rekrytering som sin huvudarbetsuppgift. Därför kan rekryteringsprocessen ibland kännas svår. Dessutom kan hela rekryteringsprocessen vara tidsödande och fylld av olika fällor. För att underlätta kan ni med förtroende vända er till oss som samarbetspartner.

De rätta och mest eftertraktade personerna söker inte anställning via annons. Det är därför vi finns. Vi har ett utomordentligt stort kontaktnät där vi kan söka efter rätt person. Med löfte om full sekretess kan vi presentera de rätta och mest eftertraktade personerna.

Genom vår stora erfarenhet på området och genom att använda vårt speciella profiltest ökar vi träffsäkerheten och maximerar möjligheterna till en lyckad rekrytering. Vi erbjuder inte bara hjälp med att finna rätt person utan dessutom en person som passar in i organisationen och utvecklingsfasen.

Vi erbjuder bl.a.:
• Kravspecifikation av kompetensbehov.
• Administrativ hjälp med processen.
• Annonseringshjälp.
• Profiltest av den sökta befattningshavarens blivande chef och närmaste medarbetare.
• Svara på platssökandes frågor.
• Gallring av ansökningar.
• Intervjuer och persontester.
• Presentation av kandidater till slutintervju.
• Rådgivning och diskussionspartner.
• Uppföljning av rekryteringen.

Chefer att hyra
Av olika anledningar kan det ibland uppstå oväntade vakanser på chefsbefattningar. En bra lösning kan då vara att hyra en tillfällig chef av oss.
Det kan även vara så att ni tillfälligt behöver en chef inom ett speciellt område. Det kan t.ex. gälla att genomföra ett projekt, reda ut en konflikt eller att ersätta en tillfällig vakans. En person med den specifika kompetensen kan då vara lösningen.

En tillfällig chefstillsättning kan också lämna andrum att bl.a. fundera på hur en eventuell nytillsättning skall ske eller om en organisationsförändring skall genomföras. Vakansen kan då snabbt fyllas med en för uppgiften väl kvalificerad person. Inhyrning av rätt chef löser därför uppgiften snabbt och smidigt.

Att attrahera rätt person
Att ställa tydliga kompetenskrav och erbjuda en kvalificerad rekryteringsprocess ökar attraktionskraften för tjänsten samt sprider stolthet i den egna organisationen.
Det är viktigt att beskriva bl.a. företagets framtid, arbetsmiljö, personalpolitik, tekniska hjälpmedel och exponering mot marknaden. Inte minst viktigt är det att på ett trovärdigt och relevant sätt beskriva de utmaningar som väntar i den aktuella befattningen samt om företaget har möjlighet att erbjuda karriär- och kompetensutveckling.

Kan vi hitta rätt person?
Ja, det finns många alternativ till att nå rätt målgrupp. Det gäller inte bara att synas utan också att vara kostnadseffektiv. All annonsering på Internet kräver att målgruppen är aktiv där. En platsannons i dagspressen kan förmedla flera budskap, t.ex. marknadsföring av företaget. En affärstidning kan vara ett minst lika bra verktyg för en specialistrekrytering. Men även här finns en konkurrensutsatthet; platsannonser läses av både kunder och konkurrenter. Därför kan en direktmarknadsföring av tjänsten vara ett bättre alternativ.
Väldigt många personer hör av sig till oss när de börjar bli intresserade av nya utmaningar. Vi utnyttjar vår CV-databas på ett effektivt sätt samtidigt som vi använder oss av vårt internationella och nationella kontaktnät för att finna rätt person till tjänsten.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies