Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
Omvärldsanalyser
Utredningar
Intressebevakning
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här
Organisations- och affärsutveckling
Intressebevakning

Vårt företag och dess medarbetare har mycket lång och skiftande erfarenhet av arbete i ledande ställning inom näringslivet, riksdagen, myndigheter, kommuner, landsting och dess närstående organisationer och bolag. Medarbetarna har såväl politisk som ämbetsmannamässig bakgrund. Därmed förfogar vi över ett brett och betydelsefullt kontaktnät.

Det innebär att vi åtar oss att bevaka och utveckla en uppdragsgivares olika slag av intressen inför de förväntade beslut som kan bli aktuella i riksdagen, kommuner, landsting eller dess närstående organisationer eller bolag. Våra nätverk sträcker sig också utanför Sverige, vilket medför att vi även åtar oss motsvarande uppdrag inom hela EU-området.
Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies