Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
Omvärldsanalyser
Utredningar
Intressebevakning
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här
Organisations- och affärsutveckling
Omvärldsanalyser

En verksamhetsanalys skapar nya möjligheter och handlingsalternativ. "När ljuset väl är tänt" ökar säkerheten i beslutsfattandet. Ledningen kan därefter med större tillförsikt anpassa och utveckla sina planer och målsättningar.

Våra tjänster anpassas efter uppdraget och situationen vid varje enskilt tillfälle. Exempel på våra uppdrag är:

• Marknadsanalyser
• Omvärldsanalyser, EU- och departementsutredningar
• Kundunderdersökningar och olika attitydmätningarDokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies