Sök
 Innehåll
STARTSIDA
OM OSS
AFFÄRSJURIDIK
UTBILDNINGAR
ORGANISATIONS OCH AFFÄRSUTVECKLING
CHEFSREKRYTERING
NÄRINGSLIVS- UTVECKLING
UTLANDSETABLERING
STARTA EGET/UTÖKA
EUROPACENTER
EUROPAFORUM
RESURSAKADADEMIEN
KONTAKT
LÄNKAR
 
 Aktuellt

SRY Yrkesbevis
SRY Yrkesbevis

Vad innebär det att en leverantör har personal med SRYs Yrkesbevis?

Läs mer här

Affärsjuridik

Vår inriktning är allmän affärs- och bolagsrätt. Våra klienter är i huvudsak företag och bland dem återfinns såväl små- och medelstora som större industriföretag samt kommuner och dess bolag. Vi agerar med fullservice då vår kunskap och kompetens täcker de rättsområden som kan bli aktuella. Förutom företag och kommuner biträder vi även privatpersoner.
Vi genomför alltid ett fackmannamässigt uppdrag som kännetecknas av personligt engagemang nära klienten. Våra klienter åtnjuter naturligtvis alltid full sekretess.

Affärsmässig rådgivning
I det moderna affärslivet anlitas juristen som rådgivare till företag i bl.a. den dagliga verksamheten. Vi har specialiserat oss på att kunna erbjuda juridisk expertis inom många av affärsjuridikens rättsområden med tonvikt på att rådgivningen skall vara affärsmässig. Rådgivning lämnas såväl till mindre och medelstora som till större svenska och internationella företag, oavsett i vilket skede behov uppkommer.

Specialisering
I vissa fall är affärsjuridiken så speciell och komplex att det går att definiera särskilda rättsområden, t ex. i fråga om skatte- och finansrätt där vi erbjuder specialistkunskaper med erfarenhet från nationell och internationell skatteförvaltning och näringsliv.Dokumentet senast ändrad: 2011-03-10

Kommunutveckling i Sverige AB
Nyhamnsgatan 8 • 263 32 Höganäs
042 - 34 06 74 • 042 - 33 38 93 (fax)

Ingenjörsgatan 38 • 587 37 Linköping
013 - 15 58 49 • info@kommunutveckling.se
copyright © Kommunutveckling i Sverige AB 2009 | Om Cookies